3 marca 2020 roku w murach naszego Uniwersytetu odbyło się już dziesiąte spotkanie z cyklu „Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja”. Tym razem mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia SSO w Krakowie WALDEMARA ŻURKA. Wygłosił on prelekcję zatytułowaną: „Blaski i cienie pracy sędziego w trudnych czasach”.

Seminarium otworzył Dyrektor IPAiE prof. zw. dr hab. Andrzej Piasecki, ciepłym przywitaniem gościa. Po raz kolejny przywołał ideę spotkań Wszechnicy Edukacji Prawnej, jednocześnie podkreślając jak ważny jest praktyczny charakter kształcenia przyszłych prawników.

Sędzia Waldemar Żurek pełni obecnie funkcję Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie. Przez dwie kadencje był także członkiem Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznikiem Prasowego tejże Rady. Ze słuchaczami podzielił się swoją drogą do pełnienia funkcji sędziego, jak również doświadczeniem które zdobywał na poszczególnych stopniach kariery. Opisał jak wygląda droga kształcenia przyszłego sędziego oraz jakie warunki musi spełnić osoba ubiegająca się o wykonywanie tego zawodu.  Dzięki doświadczeniu jako kilkuletni członek Krajowej Rady Sądownictwa wskazał także jakie kryteria są brane pod uwagę i jak wygląda ocena nowego kandydata na stanowisko sędziowskie. Sędzia Żurek podzielił się również refleksją na temat tego jak wygląda praca sędziego na co dzień, podkreślając z jednej strony jej blaski a z drugiej problemy, z którymi spotykają się osoby praktykujące ten zawód.

Tematyka spotkania okazała się niezwykle aktualna w kontekście obecnych zmian prawnych, dotyczących Wymiaru Sprawiedliwości. Sędzia przybliżył uczestnikom poszczególne przepisy Ustawy z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – ”Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw” (nazywanej potocznie ‘ustawą kagańcową’) oraz reakcję jaką wywołała ona w środowiskach sędziowskich. Zwrócił także uwagę na to jak ważny dla funkcjonowania państwa prawnego jest trójpodział władzy, gdzie każda z nich na siebie oddziałuje ale z podobną siłą. Podkreślał, że niezależne sądy są realizacją konstytucyjnych praw i wolności każdego obywatela.

Zarówno już sama postać Sędziego Żurka, jak i tematyka spotkania, przyciągnęła wielu zainteresowanych słuchaczy wypełniając Aulę Główną po brzegi. Słuchacze chętnie zadawali pytania, również te trudne. Wśród młodych adeptów prawa i potencjalnych przyszłych wykonawców zawodów sędziowskich pojawiała się także wątpliwość „czy w tak trudnych czasach w ogóle warto być sędzią?”. Jak podkreśla Sędzia Żurek to bardzo trudna i wymagająca praca. Jednakże świadomość dobrego jej wykonywania, zgodnie ze swoimi przekonaniami i wartościami, daje niesamowitą satysfakcję i może stać się narzędziem do urzeczywistniania idei sprawiedliwości w społeczeństwie. Prelekcja, cieszyła się dużą popularnością i z pewnością jej uczestnicy wynieśli wiele cennych wniosków. Serdecznie dziękujemy Panu Sędziemu za poświęcona nam czas, podzielenie się cennym doświadczeniem oraz wskazany przykład niesamowitej odwagi  w obronie własnych poglądów i tego, że w trudnych czasach trzeba być sędzią odważnym.