PLANOWANE DZIAŁANIA KOŁA NAUKOWEGO FOLLOW UP NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

 1. Kolejna edycja konkursów przedmiotowych dla studentów I roku prawa z prawa rzymskiego oraz prawa konstytucyjnego.
 2. Organizacja gry giełdowej dla studentów I roku ekonomii.
 3. Organizacja konkursów przedmiotowych dla studentów administracji.
 4. Zorganizowanie „Debat Oksfordzkich” dla studentów II i III roku prawa.
 5. Kolejna edycja konkursu „Prawo karne bez tajemnic”.
 6. Organizacja seminarium z praktykami z lub spoza uczelni. Dyskusja na obrany temat prawny.
 7. Współpraca z Wszechnicą Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja
 8. Współpraca ze Studencką Poradnią Prawną
 9. Współpraca z Kołami naukowymi innych Instytutów, zorganizowanie cyklu spotkań o wspólnym mianowniku zarówno z tematyki prawniczej, jak i tematyki kierunku, z którego Kołem podjęta będzie współpraca.
 10. Zaangażowanie w organizację Dnia Otwartego na Uniwersytecie Pedagogicznym.
 11. Zaangażowanie w organizację konferencji uczelnianych, jak i pozauczelnianych.
 12. Promocja Koła, udział w konkursach dla Kół Naukowych.
 13. Wyjazdy do instytucji powiązanych z wymiarem sprawiedliwości, takich jak: sądy, zakłady karne, zakłady medycyny sądowej.
 14. Wyjazd integracyjny Członków Koła.