Plany Koła Naukowego Follow UP na rok 2020

 1. Spotkania z Praktykami – potencjalni pracodawcy, radni, pracownicy urzędów
 2. Szkolenie w ramach współpracy z Fundacją Court Watch Polska
 3. Zorganizowanie seminarium naukowo-szkoleniowego o istocie mediacji w różnych obszarach, w ramach Wszechnicy Edukacji Prawnej im. Hugona Kołłątaja
 4. Spotkanie z yotuberem BezPlanu
 5. Organizacja symulacji rozpraw sądowych
 6. Wyjścia do sądów
 7. Warsztaty z pisania pism procesowych
 8. Organizacja konferencji „Przestępczość i co dalej? Postępowanie przygotowawcze, metody i specyfika działań”
 9. Organizacja wyjścia do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 10. Wyjazd do Sądu Najwyższego
 11. Organizacja konkursu „Prawo karne bez tajemnic” dla studentów II, III, IV roku prawa na bazie teleturnieju Jeden z Dziesięciu
 12. W ramach Wszechnicy seminarium naukowo-szkoleniowe dla adwokatów, radców prawnych i innych zainteresowanych „mediacja w służbie prawu”
 13. Pierwszy konkurs Krasomówczy
 14. Organizacja konkursu dla szkół średnich „Konkurs Wiedzy o Państwie i Prawie” na bazie teleturnieju Jeden z Dziesięciu
 15. Wyjście do Laboratorium Komendy Wojewódzkiej w Krakowie
 16. Wyjazd do Zakładu Karnego w Wadowicach połączony ze zwiedzaniem Muzeum Jana Pawła II
 17. Uczestnictwo w konferencjach naukowych w Sandomierzu: 27, 29 maja 2019r.